Również materiały, które zazwyczaj postrzegane są jako trudno lub tylko warunkowo spawalne, mogą być z reguły spawane elektronowo. W przypadku niektórych materiałów (np. tytanu) próżnia stosowana podczas procesu spawania jest kluczem do jakości. W przypadku innych materiałów spawanie umożliwia dopiero wysoka dostępna moc. Inne metody spawania często kończą się niepowodzeniem w przypadku miedzi ze względu na jej wysokie przewodnictwo cieplne lub w przypadku aluminium z powodu powłoki tlenkowej. Obie te właściwości nie są przeszkodą dla wiązki elektronów.

Przykłady materiałów

Steigerwald Strahltechnik GmbH
Emmy-Noether-Str. 2
82216 Maisach · Germany
Phone: +49 8141 3535-0
Fax: +49 8141 3535-215
E-Mail: info@sst-ebeam.com
Member of Global Beam Technologies AG

Steigerwald Strahltechnik GmbH

 

LOGIN