Maschinen

Niezawodne, zaawansowane technologicznie systemy do produkcji!

Technika spawania i wiercenia z użyciem wiązki elektronów jest od wielu lat wdrożona w przemyśle jako niezawodny środek produkcji. Konfiguracja urządzenia odpowiedniego typu zależy od Państwa wymagań i zadań, jakie ma ono spełniać. Wspólnie opracujemy koncepcję maszyny pasującą do Państwa zadania. Swoje kilkudziesięcioletnie know how firma Steigerwald Strahltechnik chętnie przekazuje klientom.

W koncernie Global Beam Technologies AG firma Steigerwald Strahltechnik jest Państwa kompetentnym partnerem oferującym

 • maszyny komorowe do produkcji uniwersalnej
 • maszyny małokomorowe do produkcji większych ilości sztuk
 • wiertarki / maszyny perforujące, kiedy chodzi o wiele otworów
 • obrabiarki do obróbki przelotowej do produkcji pił taśmowych
 • generatory autonomiczne

Konstrukcja PTR

Przegląd

 • Maszyny komorowe: seria EBOCAM® & EBODISC
 • Wiertarki / maszyny perforujące: seria EBOPULS
 • Zgrzewarki taśmy: seria EBOCONT®
 • Specjalne maszyny EB według życzenia klienta
 • Warsztaty (job shop) do zadań związanych z wierceniem i perforacją oraz elementów specjalnych w małych liczbach sztuk
 • Ruchy elementu obrabianego: urządzenia obracające, przechylające, podnoszące
 • Narzędzia
 • Przyrządy pomocnicze
 • Akcesoria
 • Części zamienne i zużywające się do tych linii produktów
 • Generatory: EBOGEN typ 150 kV oraz typ 60 kV

Szczegółowe dane eksploatacyjne

 • Sieć: prąd trójfazowy 3 x 400 V ± 10%, 50 Hz, PEN (w razie potrzeby należy między zasilaniem sieciowym klienta a naszym urządzeniem zainstalować sieciowy transformator zasilający)
 • Uziemienie odgromowe: < 3 Ohm, 35 mm2
 • Pobór mocy i zapotrzebowanie mocy zależą od wersji maszyny (mocy generatora wiązki elektronów, napędów, stacji pomp, ...)
 • Sprężone powietrze: ≥ 6 bar
 • Woda chłodząca: temperatura maks. 15 °C, ciśnienie 3 do 4 bar
 • Temperatura otoczenia od +12 °C do +35 °C
 • Wilgotność względna powietrza maks. 70%, bez kondensacji
 • Unikanie elektromagnetycznych pól zakłóceń w pobliżu maszyny
 • Miejsce ustawienia wolne od wstrząsów (wystarczające są normalne warunki w hali)
 • Obciążenie podłogi: maks. 16 daN/cm2

Urządzenia elektronowe - niezawodne, zaawansowane technologicznie systemy do produkcji

Generatory wiązki elektronów EBOGEN

Generatory EB wysokiego napięcia 150 kV
Generatory EB niskiego napięcia 60 kV

Ekonomiczna wyższość wiercenia EB widoczna jest w przypadku elementów obrabianych, w których konieczne jest nawiercenie dużej liczby otworów w jednym elemencie. Typowe przykłady zastosowania perforacji EB to wiercenie głowic przędzących...

Materiały w postaci taśmy są nieprzerwanie zgrzewane ze sobą w kierunku wzdłużnym w kompletnych liniach produkcyjnych ze stanowiskami obróbki znajdującymi się przed i za obrabiarką.

Steigerwald Strahltechnik GmbH
Emmy-Noether-Str. 2
82216 Maisach · Germany
Phone: +49 8141 3535-0
Fax: +49 8141 3535-215
E-Mail: info@sst-ebeam.com
Member of Global Beam Technologies AG

Steigerwald Strahltechnik GmbH

 

LOGIN