eb technik 2

W grupie GBT firma Steigerwald Strahltechnik GmbH jest specjalistą w zakresie komorowych urządzeń do spawania i wiercenia oraz generatorów EB w technice wysokich napięć (do 150 kV i więcej). PTR Präzisionstechnik GmbH jest specjalistą w dziedzinie urządzeń do masowej produkcji mniejszych elementów (np. urządzeń taktujących) i generatorów EB w technice niskonapięciowej (do 60/70 kV).

Od wielu dziesięcioleci dostarczamy nasze maszyny klientom na całym świecie. To wieloletnie doświadczenie i związany z tym know how chętnie przekazujemy naszym klientom.

Podstawowa zasada

Technika wiązki elektronów (EB) w dużym stopniu spełnia wymagania jakościowe stawiane w technice łączenia i obróbki powierzchniowej. Głównym elementem każdego systemu EB jest generator, którego zasadnicza konstrukcja podobna jest do kineskopu telewizora.

Wiązka elektronów

Moc określana jest przez napięcie przyspieszenia i prąd wiązki elektronowej. Układy elektromagnetyczne manipulują wiązkę elektronów (odchylenie i zogniskowanie).
Gęstość mocy w precyzyjnej plamce roboczej sięga 108W/cm2. Wszystkie parametry wiązki można zmieniać bezstopniowo, dokładnie i z dużą prędkością, co umożliwia dopasowanie jej do zadania obróbki.

Technika EB - Korzyści w produkcji

Stałość małej średnicy wiązki w ognisku stanowi bazę dla wysokiej precyzji geometrycznej. Prawie wszystkie parametry robocze sterowane są elektronicznie i mogą być bezproblemowo nastawione odpowiednio do zmienionych zadań. Rezultatem tych właściwości jest nieprzeciętna powtarzalność wyników zastosowania.

Dzięki intensywnemu kontaktowi z klientem możliwe jest optymalne sterowanie nowymi opracowaniami i ulepszeniami koncepcji maszyn oraz przebiegu produkcji.

Działo elektronowe generatora wiązki elektronów emituje elektrony z katody wolframowej, przyspiesza je przy użyciu napięcia od 60 do 175 kV do prędkości wynoszącej ok. 2/3 prędkości światła i ogniskuje na elemencie obrabianym wiązkę o dużej gęstości mocy.

Rok 1952 uznaje się za narodziny techniki elektronowej. Fizyk, dr h.c. Karl-Heinz Steigerwald buduje pierwszą obrabiarkę elektronową. Wiele elementów, które dzisiaj traktowane są jako oczywiste, trzeba było wiele lat temu dopiero mozolnie wypracować.

Steigerwald Strahltechnik GmbH
Emmy-Noether-Str. 2
82216 Maisach · Germany
Phone: +49 8141 3535-0
Fax: +49 8141 3535-215
E-Mail: info@sst-ebeam.com
Member of Global Beam Technologies AG

Steigerwald Strahltechnik GmbH

 

LOGIN